Şirket Kurulumu Hizmetleri

Firmamız yabancı vatandaşlara, Türkiye’de Şirket kurulması,

 

  • Kurulacak şirketin Türk Ticaret kanununa göre Şirketin türünü belirlemek maliyetini tesbit etmek
  • Kurulacak şirketin ortaklık yapısını oluşturmak
  • Kurulacak şirketin faaliyet alanına göre ana sözleşmesini hazırlamak
  • Kurulacak şirketin resmi mercilere kayıtlarını yapmak, belgelerini onaylatmak
  • Kurulacak şirketin kuruluş aşamasında ve devamında gerekli teşviklerden yararlanmasını sağlamak
  • Kurulacak şirketin personel yapısını belirlemek ve gerekli çalışma izinlerini almak
  • Kurulacak şirketin uluslara arası aktivasyonunu sağlamak