Hukuki Tercüme

Uluslararası hukuk ve T.C. hukuku konusunda uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetidir. Hukuki ve ticari verilen yazılı tercüme hizmetdir. Hukuki ve ticari anlaşma ve sözleşmeler, uluslararası anlaşmalar, distribütörlük sözleşmeleri, toplantı tutanakları, dava dilekçeleri, kanun ve yönetmelikler, mahkemekararları vekaletnameler, beyannameler, patent söleşmeleri,diplolama,pasaport, hüviyet, öğrenci belgeleri, traskriptler, YÖK denklik belgeleri.