Deşifre

Konferans, seminer, kongre gibi organizasyonların ses kayıtları yanında kasete yada herhangi bir versi saklama ünitesine kaydedilmiş her türlü konuşmanın deşifre edilerek yazılı döküman haline getirilmesi hizmetimizdir. Yazılı döküman haline getiriyor ve istenilen dilde tercümesini yapıyoruz.